Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen in Schoten

De Ideale Woning is eigenaar van verschillende tuinwijken die aan het begin van de 20e eeuw zijn gebouwd, en die wachten op een grondige renovatie. Het project is dan ook een belangrijke leerschool voor andere, nog op te starten projecten. Ook het omgaan met leegstand is een uitdaging die De Ideale Woning belangrijk vindt. Niet alleen lijdt het patrimonium onder de leegstaand, ook de buurt ondervindt er last van. Leegstand trekt immers vandalisme aan. Een tijdelijke invulling is in die zin een win win.

Begin 1920 bouwde De Ideale Woning een kleine tuinwijk vlakbij het centrum van Schoten. Ze zijn deel van het collectieve geheugen van de Schotenaar. De 20 woningen zijn de voorbije decennia opgefrist, maar nooit grondig verbouwd. In afwachting van een verregaande renovatie om te voldoen aan de huidige comforteisen staan verschillende woningen leeg. De ontwerpopdracht is tweeledig. Enerzijds wenst De Ideale Woning een ontwerper aan te stellen voor de grondige en kostenefficiënte renovatie van de tuinwijkwoningen. Daarbij geldt als belangrijke voorwaarde voor het gemeentebestuur van Schoten dat het uitzicht van de woningen aan de straatzijde niet mag wijzigen. Deze beperking is meteen ook een belangrijke ontwerpuitdaging. Anderzijds wenst De Ideale Woning, in afwachting van de grondige renovatie van alle woningen, een tijdelijke invulling van de leegstaande woningen te onderzoeken. Het onderzoek toont aan welke aanpassingen nodig zijn om een tijdelijke invulling mogelijk te maken. Die aanpassingen kunnen verschillen, afhankelijk van de aard van de tijdelijke invulling.

MP1904 Renovatie en tijdelijke invulling van tuinwijkwoningen De Ideale Woning

Filip Bourletstraat, Gelmelenstraat en Victor Despallierstraat,
2900 Schoten (Antwerpen)

Bouwheer

De Ideale Woning
Diksmuidelaan 276
2600 Berchem
03 320 29 70

Contactpersoon

Filip Lagiewka
filip.lagiewka@deidealewoning.be

Type opdracht
  • renovatieproject
  • tijdelijk gebruik
  • publieke ruimte
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper:
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper