Bouwen van kleine modulaire gezinswoningen in Tielrode

Met dit project wil WoonAnker Waas alternatieve woonvormen aanbieden voor kleine gezinnen, alleenstaanden of maximaal twee personen. Belangrijke uitdaging is, naast gemeenschappelijk gebruik, publieke ruimte, mobiliteit en parkeren., ontwerpend onderzoek naar kleine modulaire woningen die mee kunnen evolueren met de gezinsgrootte.

De gronden zijn eigendom van WoonAnker Waas en in het huidig sociaal woonbeleidsconvenant zijn 17 eenheden gekoppeld aan deze locatie. Door de voormalige eigenaar werd reeds een klassiek verkavelingsontwerp ingediend voor de bouw van een 15-tal woningen (klassieke verkaveling). Hier wil WoonAnker Waas duidelijk van afstappen.

De ambities van WoonAnker Waas liggen hoog. Ontwerpend onderzoek naar de inplanting, de organisatie en de typologie van de woningen / appartementen maar ook mbt de gemeenschappelijke  functies (buitenruimte, mobiliteit, parkeren, fietsenstalling, …) spelen daarbij een rol en zal bepalen hoeveel woningen op de site kunnen worden gebouwd. Er wordt daarbij gedacht aan modulaire woonvormen. Woonunits met één slaapkamer die de mogelijkheid hebben mee te evolueren met de gezinsgrootte, bijvoorbeeld door toevoeging en verwijdering van modulaire ‘subunits’ voor badkamer en keuken. Rekening houdend met de voorgestelde woningtypes streeft WoonAnker Waas naar een maximale kostprijs per eenheid van 85 % van de financieringsnorm. De maatschappij wil tevens maximaal inzetten op duurzaamheid en heeft als doel onderhoudsvrije BEN-woningen te realiseren. Afhankelijk van de woningtypes is de bouw van 10 tot 20 woongelegenheden mogelijk.

MP1903 Bouwen van kleine modulaire gezinswoningen WoonAnker Waas

Bettehemstraat 54
9140 Tielrode (Temse)

Bouwheer

WoonAnker Waas
Mariadal 1
9140 Temse
03 771 10 33

Contactpersoon

Etienne Audenaert
etienne@woonankerwaas.be

Type opdracht
  • nieuwbouw
  • publieke ruimte
Gunningswijze

onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper