Vervangingsbouw appartementen Willemskouter in Beersel

Met dit project wil Woonpunt Zennevallei een nieuwe uitstraling geven aan de bestaande woonwijk Willemskouter in relatie tot zijn omgeving. Belangrijke uitdaging is, naast het densifiëring met respect voor het ruimtelijk draagvlak en het behalen van de noodzakelijke comforteisen, ook de aansluiting met de rest van de wijk te herdefiniëren.

Het betreft 12 geschakelde sociale huurwoningen gelegen achteraan op het terrein. De leefkwaliteit van de woningen, die dateren van 1981, is momenteel niet goed waardoor de voorkeur uitgaat naar volledige vervanging. De overige woningen in de wijk, tevens eigendom van Woonpunt Zennevallei, behoren niet tot het project. Ook de grond achter de betrokken woonsten is van eigendom van Woonpunt Zennevallei. 

Met deze vervangingsoperatie wil Woonpunt Zennevallei meteen ook de dichtheid verhogen door extra woningen op de site te bouwen. Ontwerpend onderzoek naar de inplanting, de organisatie en de typologie van de woningen / appartementen maar ook mbt de gemeenschappelijke  functies (mobiliteit, parkeren, fietsenstalling, …) spelen daarbij een rol en zal bepalen hoeveel extra woningen op de site kunnen worden gebouwd, zonder dat de woonkwaliteit in het gedrang komt. Woonpunt Zennevallei wil ook laten onderzoeken of de achterliggende grond eventueel kan gebruikt worden om het project te vergroten. Daar vindt het woonproject aansluiting bij een cultuurhistorisch landschap bestaande uit landbouw en natuur, aansluitend bij Hallerbos en Molenbeek. De nieuwe inplanting moet de hele wijk meer ruimte en zicht geven op de omgeving en het achterliggende cultuurhistorisch landschap.

MP1902 Vervangingsbouw appartementen Willemskouter Woonpunt Zennevallei

Willemskouter 28-50
1650 Beersel

Bouwheer

Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01
1500 Halle
02 363 10 51

Contact

Woonpunt Zennevallei
E-mail
Tel.: 02 363 10 50

Type opdracht
  • nieuwbouw
  • vervangingsbouw
  • publieke ruimte
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper