Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein in Halle

Het betreft een herbestemming van de voormalige camping ‘Luna’ naar een site voor kleinschalig wonen voor sociale huurders en gezinnen met een vast verblijf in een woonwagen. Op die manier wil de sociale woonmaatschappij Woonpunt Zennevallei bijzondere aandacht besteden aan bevolkingsgroepen die op de reguliere woonmarkt moeilijk een geschikte en betaalbare woonoplossing vinden. Met dit project willen ze concrete en kwalitatieve woonoplossingen bieden aan een specifieke doelgroep.

Er is een haalbaarheidsstudie op uitgevoerd waarbij een zone voor 18 kleinschalige wooneenheden is aangeduid aan de straatkant. In de achterliggende zone is er ruimte voor 15 gezinnen in kwaliteitsvolle verplaatsbare constructies. Zowel de Stad Halle als de Provincie Vlaams-Brabant steunen Woonpunt Zennevallei om op korte termijn over te gaan tot realisatie van dit project. Daarvoor werd een stedenbouwkundig attest afgeleverd. Riso Vlaams-Brabant zal deze woonwagengezinnen ondersteunen en ook inzetten op de opleiding van de kinderen.

‘Luna’ is geen doortrekkersterrein, maar een kans om kwetsbare gezinnen letterlijk een plaats te geven in de samenleving. Daarenboven wordt ook gezocht naar energiezuinigere woonoplossingen. De combinatie met minstens 18 reguliere sociale huurwoningen kan schaalvoordelen bieden (gemeenschappelijke voorzieningen). Ook op energetisch vlak zijn schaalvoordelen mogelijk waardoor betaalbaar wonen niet beperkt blijft tot een betaalbare huurprijs maar evenzeer een betaalbare energierekening.

MP1901 Herbestemming van voormalige camping ‘Luna’ naar site voor kleinschalig wonen en woonwagenterrein Woonpunt Zennevallei

Alsembergsesteenweg 134, 1500 Halle

Bouwheer

Woonpunt Zennevallei
Molenborre 26/01
1500 Halle
02 363 10 51

Contactpersoon

Woonpunt Zennevallei
E-mail
Tel.: 02 363 10 50

Type opdracht
  • herbestemming
  • vervangingsbouw
  • publieke ruimte
Gunningswijze

Onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking

Honorarium

VMSW barema / contract 2006

Wedstrijdvergoeding per geselecteerde ontwerper
  • 3 ontwerpers werken een offerte uit
  • 5000 euro (excl. btw) per ontwerper