BWMSTR Label 013

POOL IS COOL is een groep van voornamelijk architecten en stedenbouwkundigen met de competentie om zweminfrastructuren te ontwerpen, te bouwen en om deze infrastructuren in een complexe stedelijke context te plaatsen. Maar het is niet de knowhow over het ontwerpen en plannen van zweminfrastructuur in openlucht die ontbreekt in Brussel. Twee andere belangrijke uitdagingen komen naar voren.

Ten eerste is de introductie van een publieke voorziening van de schaal van een openlucht zweminfrastructuur in de stad geen kleine onderneming. Onderhandelingen met verschillende belanghebbenden, samenwerking met lokale gemeenschappen en een goed begrip van de stedelijke dynamiek, politieke krachten en administratieve regels zijn de sleutel tot het succesvol realiseren van een publieke zwemvoorziening in openlucht. In Brussel, berucht om zijn institutionele fragmentatie, ruimtelijke diversiteit en culturele verschillen, is dit proces van samenbrengen van een groot aantal belanghebbenden tot een co-productieve, duurzame microbestuursstructuur een complexe opdracht.

In de tweede plaats vergen de realisatie en het onderhoud van zwembaden en –vijvers, net als alle openbare infrastructuur, aanzienlijke financiële middelen en verantwoordelijk eigenaarschap. Zoals veel andere steden heeft Brussel echter moeite om het soort publieke infrastructuren die POOL IS COOL beoogt te financieren.

Alternatieve modellen van eigenaarschap en economische structuren die verder gaan dan de conventionele manieren voor financiering en beheer van openbare infrastructuur zullen moeten worden gevonden.

In het kader van het Bouwmeester Label, toegekend door de Vlaamse Bouwmeester, voert POOL IS COOL momenteel een onderzoek om antwoorden op deze uitdagingen te bieden. Als onderdeel van dit onderzoeksprogramma vindt van 27 tot 30 maart 2018 een vierdaags evenement plaats in Brussel. Vijftien professionals of getalenteerde masterstudenten uit verschillende vakgebieden zullen deelnemen aan deze interdisciplinaire masterclass. De vijftien deelnemers werken aan drie casestudies in Brussel: Neerpede, de noordelijke Kanaalzone rond het Vergotedok en de Josaphat site. Samen willen we innovatieve benaderingen ontwikkelen voor geïntegreerde ontwerp- en beheersmodellen van openluchtzwembaden in Brussel. Deze modellen kunnen mogelijk worden toegepast op alle soorten vrijetijdsinfrastructuur in de hedendaagse stedelijke context.

Het doel van de vierdaagse workshop is om hybride processtructuren te ontwikkelen die rekening houden met (1) ruimtelijke en infrastructurele vereisten, (2) sociale en bestuurlijke behoeften en (3) financiële en managementeisen voor openbare openluchtluchtfaciliteiten. Om deze gelaagde uitdaging te benaderen, acht POOL IS COOL het noodzakelijk om op een interdisciplinaire manier te werken. De implementatie van een openluchtzwemvoorziening is geen op zichzelf staande ontwerptaak. Om het concept en het latere project duurzaam en economisch haalbaar te maken, moeten meerdere aspecten tegelijkertijd en vanaf het begin worden beoordeeld. Daarom zijn de teams gemengd, met een verscheidenheid aan kennis en vaardigheden - in alternatieve economische modellen, in sociale participatie en onthullen van sociaal kapitaal van een gemeenschap, in onconventionele managementschema's - gecombineerd met een visie op ruimtelijke integratie.

Als onderdeel van de masterclass presenteren internationale experts op woensdagnamiddag 28 maart 2018 enkele goede voorbeelden. Ze gaan tevens in gesprek met organisaties die in de afgelopen jaren nieuwe creatieve sociaaleconomische initiatieven in Brussel hebben gelanceerd. Wij verwelkomen

- Ana Salinas Mata, Architect bij Wilk-Salinas architecten, ontwerpers van Badeschiff in Berlijn en andere zwemplekken in Ierland, Oekraïne, Zweden en andere.

- Tim Sutton, voorzitter van Brockwell Swimmer club, een actieve gemeenschap van zwemmers rond Brockwell Lido in Londen.

- Patrick Bidegain, Landschapsarchitect van Green Concept te Lyon, die de zwemvijver in Dour ontwierp en ook de stad Parijs bijstaat voor het hervormen van Lac Daumesnil tot zwemplek voor 2.000 zwemmers per dag.

De masterclass HOW TO SWIM wordt georganiseerd in het kader van het Bouwmeester Label en gerealiseerd met de steun van perspective.brussels.

BWMSTR Label 013 Pool Is Cool vzw

How to swim: een onderzoeksprogramma naar alternatieve financiele en Managementmodellen

Meer info

Bekijk het volledige voorstel

www.pooliscool.org

www.pooliscool.org/howtoswim

info@pooliscool.org

Oproep Masterclass