BWMSTR Label 012

Volgens Sarah van Apeldoorn en David de Bruijn moeten we bij het ontwikkelen van verdichtingsmodellen stilstaan bij de dieperliggende wensen die aan de basis liggen van de keuze voor het wonen in buitengebied. Ze zullen kwalitatief onderzoek doen naar de woonwensen van (toekomstige) bewoners van een kleine, nog nader te bepalen gemeente, en die inzichten toepassen bij de uitwerking van een ruimtelijk voorstel voor de kern van de betreffende gemeente. Met deze case study willen ze tot alternatieve woonoplossingen komen die op andere voor verdichting aangewezen locaties in Vlaanderen zijn in te zetten.

BWMSTR Label 012 Sarah van Apeldoorn, David de Bruijn

GEWENST VERDICHTEN

Meer info

Bekijk het volledige voorstel