BWMSTR Label 011

Kimoura Hauquier, Jonas De Maeyer en Els De Vos pleiten voor een nieuwe aanpak in de asielopvang, met centra die integratie en deelname aan het maatschappelijk leven stimuleren. Ze zullen verder werken op een reeds ontwikkeld ruimtelijk concept voor een stedelijke opvangtypologie, die meer autonomie en een wisselwerking tussen de asielaanvrager, de stad en haar bewoners aanmoedigt. Eerst worden verschillende actoren samengebracht voor een gesprek. Daarna volgt het vormgeven van de ruimten voor wonen en integratie via ontwerpend onderzoek. 

BWMSTR Label 011 Kimoura Hauquier, Jonas De Maeyer, Els De Vos

Naar nieuwe, interactieve vormen van asielopvang

Meer info

Bekijk het volledige voorstel

Krant

HEIM-collectief publiceerde naar aanleiding van de tentoonstelling een krant waarin het zijn visie op 'Wonen in diversiteit' uit de doeken doet. 

Download de krant

Duolezing VRP
Tentoonstelling