Johan Grimonprez - Een WeTube-o-theek over Radicale Ecologie Small Talk 8

In de komende jaren wil de kunstcel van het Team Vlaams Bouwmeester een aantal projecten introduceren waarin vernieuwende voorstellen worden geformuleerd op het snijvlak van ecologisch denken en de relatie tussen kunst en de publieke ruimte. Het eerste voorstel, een WeTube-o-theek rond ‘radicale ecologie’, is een pilootproject van kunstenaar Johan Grimonprez (°1962, Roeselare) dat de toekomstige projecten kan voeden.

Het onderzoek van de kunstenaar wordt vormgegeven via een vlog, een video weblog waarin de relaties tussen ecologie, architectuur en kunst worden onderverdeeld in een zestal categorieën, waaronder biotectuur, guerrilla-tuinieren en transitiesteden. Vanuit deze thema’s ontwikkelt Grimonprez een heterogeen denken, een media-archeologie geplukt van wat er leeft op het internet.

Dit onderzoek zal leiden tot een WeTube-o-theek, een in de tijd groeiende verzameling Podcasts, online TV, iPods, blogs en YouTube-films die voor iedereen online toegankelijk zullen zijn. Het archief wordt op zijn beurt een onderzoeksinstrument voor architecten en kunstenaars, voor beleidsmakers en opdrachtgevers, en voor allen die in de toekomst almaar vaker met ecologische vraagstukken zullen worden geconfronteerd.

In deze workshop met Johan Grimonprez gaan we in dialoog over de weblog en de daarin aangebrachte thema’s.