Submissions for this form are closed.×

OAG2002 Communicatie Pilootprojecten Terug in Omloop

Het Team Vlaams Bouwmeester en zijn partners zoeken een team dat de ervaringen, die opgebouwd werden binnen het traject Terug in Omloop, kan documenteren en uitdragen. De opdracht behelst voornamelijk het verzorgen van een eindpublicatie (redactie en grafisch materiaal) en de inhoudelijke ondersteuning bij een netwerkevent in het najaar.