duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk
duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

duiventil in Wilrijk

©agentschap Onroerend Erfgoed - foto: Kris Vandevorst

De duiventil maakt deel uit van het landschap rond het kasteel Hof Ter Beke. Dit kasteel is ondertussen door een private partner in restauratie en wordt herbestemd tot feestzalen. Het bijgebouw, oorspronkelijk een duiventil geïntegreerd in een tuinmuur, staat echter leeg te verkrotten. Omwille van de gebrekkige dakstructuur werd het dak volledig ontmanteld. Een duurzame herbestemming is hier een uitdaging gezien de ligging aan een drukke straat in een KMO-zone en gezien de lange (ca. 37m) en smalle (ca. 3m) voetafdruk van het gebouw en de erfgoedwaarde ervan.

Het doel van de opdracht is een herbestemming voor de duiventil uit te werken, die binnen het kader van het financieel patrimonium van AG VESPA zal worden gerealiseerd. Het is de bedoeling dat het gebouw inspeelt op zijn omgeving en er een aanvulling op vormt. Naast het onderzoek naar de herbestemming van het gebouw zal ontwerpend onderzoek moeten aantonen hoe het gebouw bruikbaar gemaakt kan worden (het aanpassen van raam- en deuropeningen, vloeren, energiebesparende maatregelen, het aanbrengen van nutsvoorzieningen en het inrichten van het volume…). Een visie op de directe omgeving hoort bij de opdracht.

MP1704 Herbestemming duiventil in Wilrijk Autonoom Gemeentebedrijf VESPA

Terbekehofdreef,
2610 Antwerpen

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Projectregisseur

Annette Marx (Marx & Steketee architecten)

Erfgoedfiche

Bekijk de ergoedfiche