Gevel kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Gevel kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Gevel kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Interieur kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Interieur kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Interieur kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Interieur kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Interieur kloosterkapel in Wervik

©agentschap Onroerend Erfgoed, foto: Kris Vandevorst

Vzw De Lovie is een organisatie die kwaliteitsvolle ondersteuning biedt voor mensen met een verstandelijke handicap. Om de verwevenheid en integratie in de maatschappij van deze groep te bevorderen, werd het initiatief genomen om de site ’t Susterhuus in Wervik opnieuw in te richten tot een inclusieve woonomgeving voor mensen met en zonder beperking. Daarvoor gaan ze een samenwerking aan met projectontwikkelaar ION. De beschermde kapel op de site moet hierbij als hefboom fungeren. Een sterke invulling en concept voor het gebouw moet mensen in de nabije en ruime woonomgeving betrekken en voor een wisselwerking tussen de bewoners en de buurt zorgen. Door de site op een zachte manier open te stellen, wordt ook de centrale groene ruimte toegankelijk, een meerwaarde voor de omgeving.

Tussen 2008 en 2010 werd de buitenschil van de kapel gerestaureerd en werd er binnenin een nieuwe draagconstructie in staal gemaakt. Sindsdien is de kapel niet meer in gebruik.

MP1701 Herbestemmingsproject kloosterkapel in Wervik De Lovie vzw

Grauwe Zusterstraat 2
8940 Wervik

Projectregisseur

Stijn Cools (Anno architecten)

Type opdracht

Herbestemmingsproject

Erfgoedfiche

Bekijk de erfgoedfiche